Sponsors

Logo Readsoft

Liberate your office.
Put your documents on autopilot.
Use our experience to sustain your processes. Save your people for the truly rewarding work. Experience the ReadSoft effect.

Logo Familysearch

FamilySearch is the largest genealogy organization in the world. Millions of people use FamilySearch records, resources, and services to learn more about their family history. For over 100 years, FamilySearch has been actively gathering, preserving, and sharing genealogical records worldwide. Patrons may freely access our resources and service online at FamilySearch.org, or through over 4,500 family history centers in 70 countries, including the renowned Family History Library in Salt Lake City, Utah.

Logo Ancestry UK

Ancestry.com Inc. is a US-based NASDAQ quoted company, which owns and operates the global network of Ancestry family history sites:
www.ancestry.com in the U.S., www.ancestry.co.uk in the UK, www.ancestry.ca in Canada, www.ancestry.com.au in Australia, www.ancestry.de in Germany,
www.ancestry.it in Italy,
www.ancestry.fr
in France,
www.ancestry.se in Sweden and www.jiapu.com in China.
Ancestry.com, Inc. was founded in 1983 as a company operating in the field of genealogical content and publishing. In 1997 Ancestry.com launched its first website: Ancestry.com. Today Ancestry.com is the leading website for family history worldwide and has established a solid base of more than 1.3 million paying subscribers.

logo contructor

Constructor Norway AS have since the 1960s been Norway's leading supplier of warehouse storage and file system. We will continue to be by focusing on just you and your company.

We put things in place!

logo Norsk Arkivraad

Norsk Arkivråd er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor.

Norsk Arkivråd utdanner arkivarer, og arrangerer kurs, seminarer og medlemsmøter. Organisasjonen utgir faglige publikasjoner og et eget medlemsblad, Arkivråd. To ganger i året utdeles stipender.

logo llp

LLP er en landsdekkende organisasjon for arkivinstitusjoner, museum, bibliotek og andre som arbeider med eller er opptatt av arkivspørsmål. LLP tilbyr sine medlemmer fagseminarer og utgjør faglig fellesskap og nettverk. Organisasjonen er i førersetet for prosjekter som kan utvikle fagsektoren videre. LLP er med å sette faglige og fagpolitiske standarder i arbeidet med arkiv. LLP har utviklet programmet ASTA i samarbeid med Riksarkivaren, og opprettet Stiftelsen ASTA.